Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 26/03/2013 14:30

盱眙北望

北望茫茫渺渺間,
鳥飛不盡又飛還。
難禁滿目中原淚,
莫上都梁第一山。

 

Hu Di bắc vọng

Bắc vọng mang mang diểu diểu gian,
Điểu phi bất tận hựu phi hoàn.
Nan câm mãn mục Trung Nguyên lệ,
Mạc thướng Đô Lương đệ nhất san.

 

Dịch nghĩa

Nhìn về Bắc cứ thấy xa vời vợi,
Chim bay không hết lại bay về.
Không giữ được nước mắt lưng tròng của người Trung Nguyên,
Cần nhất là đường lên núi Đô Lương.


Hu Di: tên huyện, nay ở phía tây tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Nhìn lên chốn Bắc xa vời vợi
Chim lại quay về bay chẳng tới
Nỗi nhớ Trung Nguyên lệ chảy tràn
Đô Lương lựa sức trèo trên núi.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn về miền Bắc thấy xa vời,
Chim chẳng tới nơi lại phải hồi.
Nước mắt Trung Nguyên không giữ được,
Đô Lương cần nhất trèo lên thôi..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời