34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 20/04/2013 14:11

寄興

黃金無足色,
白璧有微瑕。
求人不求備,
妾愿老君家。

 

Ký hứng

Hoàng kim vô túc sắc,
Bạch bích hữu vi hà.
Cầu nhân bất cầu bị,
Thiếp nguyện lão quân gia.

 

Dịch nghĩa

Vàng chẳng khi nào đủ mười,
Ngọc bích còn có vết nhỏ.
Cầu người không cầu thập toàn,
Thiếp xin ở nhà chàng đến già.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Đủ mười, vàng chẳng thấy
Không vết, ngọc đâu tàng
Toàn vẹn, người chưa gặp
Già vui thiếp có chàng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vàng chẳng khi nào phẩm đủ mười,
Ngọc còn có vết nhỏ trong phôi.
Cầu người không gặp người toàn vẹn,
Thiếp nguyện theo chàng tóc bạc vôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời