Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Bỉnh Văn (2 bài)
- Đới Phục Cổ (12 bài)
- Triệu Sư Tú (2 bài)
- Khương Quỳ (26 bài)
- Lưu Quá (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/04/2010 04:36 bởi hongha83
Từ Cơ 徐磯 (1162-1214) tự Văn Uyên 文淵, Trí Trung 致中, hiệu Linh Uyên 靈淵, người Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, Triết Giang). Từng làm các chức Kiến An chủ bạ, Vĩnh Châu ty lý, Long Khê thừa, Trường An lệnh. Ông cùng với các thi nhân đồng hương Từ Chiếu 徐照 (tự Linh Huy 靈暉), Ông Quyển 翁卷 (tự Linh Thư 靈舒), Triệu Sư Tú 趙師秀 (hiệu Linh Tú 靈秀) hợp xưng là Vĩnh Gia Tứ Linh; đồng thời chủ trương theo học Giả Đảo và Diêu Hợp, phê phán phong cách thơ đơn thuần và lập ra phái Giang Hồ. Thơ của nhóm Tứ Linh có đề tài hẹp, ý cảnh nông. Thơ của ông thường viết về cảnh ruộng vườn, sông núi. Các bài Hoàng bích, Tân Lương đã thể hiện phong cách của ông. Tác phẩm có Tuyền Sơn tập nay đã mất, hiện chỉ còn Nhi vi đình thi.