Nước đầy khắp ruộng lá lúa đều
Ánh nắng xuyên cây lắng khói sương
Hoàng oanh cũng thích mùa tươi mát
Vui hót bay qua bóng núi xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)