Vằng vặc thuyền trăng sáng tỏ ngời
Đêm tàn nước biếc tỏa dâng hơi
Dập dềnh bóng nước thơ tràn ý
Thổn thức chèo buông mộng thắm lời
Sao sớm lạc rơi hồ biếc lạnh
Chim hồng ai oán khóm hường tơi
Lửa chài lấp loé bên cầu cũ
Sương lạnh ngô đồng đẫm lệ rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.