18/05/2024 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ chu trung
月夜舟中

Tác giả: Đới Phục Cổ - 戴復古

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 18:42

 

Nguyên tác

滿船明月浸虛空,
綠水無痕夜氣沖。
詩思浮沈檣影裡,
夢魂搖曳櫓聲中。
星辰冷落碧潭水,
鴻雁悲鳴紅蓼風。
數點漁燈依古岸,
斷橋垂露滴梧桐。

Phiên âm

Mãn thuyền minh nguyệt tẩm hư không,
Lục thuỷ vô ngân dạ khí xung.
Thi tứ phù trầm tường ảnh lý,
Mộng hồn dao duệ lỗ thanh trung.
Tinh thần lãnh lạc bích đàm thuỷ,
Hồng nhạn bi minh hồng liệu phong.
Số điểm ngư đăng y cổ ngạn,
Đoạn kiều thuỳ lộ chích ngô đồng.

Bản dịch của Hải Đà

Vằng vặc thuyền trăng sáng tỏ ngời
Đêm tàn nước biếc tỏa dâng hơi
Dập dềnh bóng nước thơ tràn ý
Thổn thức chèo buông mộng thắm lời
Sao sớm lạc rơi hồ biếc lạnh
Chim hồng ai oán khóm hường tơi
Lửa chài lấp loé bên cầu cũ
Sương lạnh ngô đồng đẫm lệ rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Phục Cổ » Nguyệt dạ chu trung