醉後

阮籍醒時少,
陶潛醉日多。
百年何足度,
乘興且長歌。

 

Tuý hậu

Nguyễn Tịch tỉnh thì thiểu,
Đào Tiềm tuý nhật đa.
Bách niên hà túc độ,
Thừa hứng thả trường ca.

 

Dịch nghĩa

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm ngày say nhiều
Trăm năm được là mấy
Lúc vui cứ hát mãi


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm lắm lúc say
Trăm năm nào đáng kể
Cao hứng hát thâu ngày


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm lắm lúc say
Trăm năm đà mấy chốc
Bốc hát tràn cung mây.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh,
Đào Tiềm say nhiều ngày.
Trăm năm nào cần biết,
Hứng chí hát mê say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh
Đào Tiềm nhiều ngày say
Trăm năm chừng mấy độ
Cao hứng hát tràn ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nguyễn Tịch rất ít khi tỉnh rượu
Còn Đào Tiểm không thiếu ngày say
Đời người sống đủ bao ngày?
Thôi thì nhân lúc sau say ca dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguyễn Tịch mấy khi tỉnh rượu đâu
Đào Tiềm sớm tối thoả lòng say
Trăm năm phỏng có là bao nhỉ
Cao hứng nghêu ngao hát trọn ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguyễn Tịch ít khi tỉnh giấc say,
Đào Tiềm sớm tối say nhiều ngày.
Trăm năm thoả thích đâu là mấy,
Hát mãi lúc vui cứ tỏ bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ít khi Nguyễn Tịch tỉnh say,
Đào Tiềm sớm tối mấy ngày tỉnh đâu.
Trăm năm phỏng được bao lâu,
Lúc vui cứ mãi hát câu ân tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời