過酒家其一

此日長昏飲,
非關養性靈,
眼看人盡醉,
何忍獨為醒。

 

Quá tửu gia kỳ 1

Thử nhật trường hôn ẩm,
Phi quan dưỡng tính linh.
Nhãn khan nhân tận tuý,
Hà nhẫn độc vi tinh (tỉnh).

 

Dịch nghĩa

Hôm nay mãi uống rượu say khướt,
Uống rượu không liên quan gì đến bồi dưỡng bản tính và trí tuệ.
Mắt chỉ thấy người người đều say,
Đâu nỡ tỉnh táo một mình.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Rượu ngon say mệt say mê
Say sưa nào có ích gì cho ai
Người đời ai cũng vui say
Một mình ta tỉnh với ai bây giờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hôm nọ uống quá đà,
Dưỡng sinh đành bỏ qua.
Nhìn ai cũng say khướt,
Nỡ nào tỉnh mình ta!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Ngày nay say mê mệt
Nào phải dưỡng tính linh
Hết thảy người say cả
Đâu nỡ tỉnh riêng mình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Vũ

Hôm ấy say mê uống,
Không di dưỡng tính tình.
Nhìn ai cũng say cả,
Sao nỡ tỉnh riêng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Kim Khánh

Hôm nay uống rượu mê man
Quên đi tát cả chẳng màng lợi danh
Ai say mặc vậy cũng đành
Lẽ nào ta tỉnh để dành phần ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hôm nay mê đắm uống say mãi
Nào có can gì chuyện dưỡng linh
Mắt thấy người đời say chất ngất
Sao đành ta tỉnh chỉ riêng mình !!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Hôm nay uống rượu say lì,
Đành là không có ích gì dưỡng sinh.
Thấy người say cả sót tình,
Nỡ nào để có một mình tỉnh riêng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hôm nay suốt buổi la đà,
Chẳng vì nuôi tính mà ta uống hoài.
Thấy người hết thảy đều say,
Nỡ nào riêng tỉnh trên đời một ta.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hôm ấy mê man uống,
Không vì dưỡng tính linh.
Thấy người say khướt cả,
Đâu nỡ tỉnh riêng mình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bữa nay, chiều vẫn uống đều,
Chẳng lo dưỡng tính, uống nhiều thế đâu.
Mọi người say hết từ lâu,
Há mình ta tỉnh, mối sầu chia ai?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối