過酒家其一

此日長昏飲,
非關養性靈,
眼看人盡醉,
何忍獨為醒。

 

Quá tửu gia kỳ 1

Thử nhật trường hôn ẩm,
Phi quan dưỡng tính linh.
Nhãn khan nhân tận tuý,
Hà nhẫn độc vi tinh (tỉnh).

 

Dịch nghĩa

Hôm nay mãi uống rượu say khướt,
Uống rượu không liên quan gì đến bồi dưỡng bản tính và trí tuệ.
Mắt chỉ thấy người người đều say,
Ðâu nỡ tỉnh táo một mình.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Cả ngày uống rượu say
Cần chi dưỡng tính tình
Mọi người đều say cả
Sao lại tỉnh riêng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm ấy uống hoài đến khướt say
Tạm không dưỡng tính bữa vui này
Người người ai cũng say nghiêng ngả
Ta tỉnh một mình sao được đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày này mãi chén rượu say
Chẳng màng dưỡng tính tình chi bận lòng
Người đều say khước thấy không
Dại chi lại chuốc riêng mình tỉnh sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày này mãi chén rượu say
Chẳng cần dưỡng tính tình chi bân lòng
Người đời say khước thấy không
Nỡ đâu chỉ để riêng mình tỉnh thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Ngày đêm uống rượu trường
Chẳng vì nỗi tính tình
Mắt thấy ai cũng say
Sao nhẫn một mình tỉnh


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bữa nay uống say khướt
Dưỡng tính chẳng phiền hà
Người người đều say cả
Đâu nỡ tỉnh mình ta.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay mãi uống rượu say,
Chẳng màng gì đến dưỡng ngay tính người.
Người say đều thấy trên đời,
Nỡ đâu chỉ để tỉnh thôi một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay mãi uống rượu cho say,
Uổng mãi chẳng màng dưỡng tính ngay.
Mắt chỉ thấy người say tuý luý,
Nỡ đâu để tỉnh một mình đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm ấy uống say khướt
Tạm không dưỡng tính ngay
Ai ai cũng sứa cả
Ta tỉnh được sao đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]