獨酌

浮生知幾日,
無狀逐空名。
不如多釀酒,
時向竹林傾。

 

Độc chước

Phù sinh tri kỷ nhật,
Vô trạng trục không danh.
Bất như đa nhưỡng tửu,
Thì hướng trúc lâm khuynh.

 

Dịch nghĩa

Kiếp sống bèo bọt này kéo dài được bao nhiêu ngày?
Kẻ không làm nên công trạng gì chỉ chuốc được cái danh hão.
Chi bằng ta cứ cất thật nhiều rượu,
Lâu lâu cứ việc vào rừng trúc lăn ra ngủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được bao ngày, cuộc đời bèo bọt
Kẻ bất tài chỉ chuốc hư danh
Chi bằng cứ cất rượu lành
Lâu lâu rừng trúc lăn kềnh ngủ ngon

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bọt bèo biết được bao ngày
Đáng chi công trạng chuốc gì hư danh
Rượu ngon nên cứ để dành
Vào trong rừng trúc lăn kềnh ngủ say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bọt bèo kiếp sống được bao ngày?
Công trạng chẳng nên danh hão đây.
Ta thấy chi bằng dành cất rượu,
Vào trong rừng trúc cứ nằm say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bọt bèo kiếp sống bao ngày?
Kẻ không công trạng chỉ bày hư danh.
Chi bằng cất rượu để dành,
Vào trong rừng trúc cứ nằm ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Phù sinh biết mấy xuân xanh
Chẳng làm nên chuyện chuốc danh làm gì
Chi bằng rượu cứ cất đi
Vào trong rừng trúc đôi khi ngủ tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời