飲中八仙歌

知章騎馬似乘船,
眼花落井水底眠。
汝陽三斗始朝天,
道逢麹車口流涎。
恨不移封向酒泉,
左相日興費萬錢。
飲如長鯨吸百川,
銜杯樂聖稱避賢。
宗之瀟灑美少年,
舉觴白眼望青天。
皎如玉樹臨風前,
蘇晉長齋繡佛前。
醉中往往愛逃禪,
李白一斗詩百篇。
長安市上酒家眠,
天子呼來不上船。
自稱臣是酒中仙,
張旭三杯草聖傳。
脫帽露頂王公前,
揮毫落紙如雲煙。
焦遂五斗方卓然,
高談雄辨驚四筵。

 

Ẩm trung bát tiên ca

Tri Chương kỵ mã tự thừa thuyền,
Nhãn hoa lạc tỉnh thuỷ để miên.
Nhữ Dương tam đấu thuỷ triều thiên.
Đạo phùng khúc xa khẩu lưu diên.
Hận bất di phong hướng Tửu Tuyền.
Tả tướng nhật hứng phí vạn tiền,
Ẩm như trường kình hấp bách xuyên.
Hàm bôi lạc thánh xưng tị hiền.
Tông Chi tiêu sái mỹ thiếu niên,
Cử trường bạch nhãn vọng thanh thiên,
Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền.
Tô Tấn trường trai tú Phật tiền,
Tuý trung vãng vãng ái đào thiền.
Lý Bạch nhất đấu thi bách thiên,
Trường An thị thượng tửu gia miên.
Thiên tử hô lai bất thướng thuyền.
Tự xưng thần thị tửu trung tiên.
Trương Húc tam bôi thảo thánh truyền,
Thoát mạo lộ đỉnh vương công tiền.
Huy hào lạc chỉ như vân yên.
Tiêu Toại ngũ đẩu phương trác nhiên,
Cao đàm hùng biện kinh tứ diên.

 

Dịch nghĩa

Tri Chương cưỡi ngựa mà giống như lên thuyền,
Mải coi hoa nên sa chân xuống giếng nước, ông ngủ luôn dưới đáy giếng.
Nhữ Dương phải uống ba chén trước khi vào cung chầu vua.
Trên đường trông thấy xe chở men rượu mà nước miếng chảy rào rào,
Giận rằng mình không được bổ nhiệm nơi Suối Rượu.
Tả tướng trong ngày hứng lên tiêu tiền rượu đến vạn đồng.
Uống như con cá kình lớn hút luôn tới cả trăm con sông.
Nâng chén tự xưng là thánh yêu đời, người hiền đi ở ẩn.
Thôi Tông Chi thời nhỏ rất thanh tao, đẹp trai,
Nâng ly lên là trên đời không thấy ai là tri kỷ, chỉ thấy trời cao xanh,
Trắng đẹp như cây ngọc trước làn gió.
Tô Tấn, người trai giới thờ Phật,
Khi say thì quên luôn cả việc ngồi tham thiền.
Lý Bạch chỉ cần một ly thôi là hàng trăm bài thơ ra,
Nơi phố chợ Trường An, tại quán rượu say ngủ khì.
Nhà vua cho thuyền tới đón mà không chịu lên,
Còn nói rằng mình là vị tiên say rượu.
Trương Húc uống ba chén rượu là người đời tôn là vị thánh viết chữ,
Tụt khăn, để đầu trần trước mặt các quan lớn,
Vung bút trên giấy như mây khói vờn.
Tiêu Toại vừa mới làm độ năm ly,
Là nói thao thao khiến bốn bên trên bàn tiệc phải kinh nể.


(Năm 744)

Tại Trường An, Lý Bạch kết bạn với Hạ Tri Chương, Thôi Tông Chi, Vương Tiến, Tô Tấn, Trương Húc, Tiêu Toại, Lý Thích Chi, gọi là Tửu trung bát tiên (tám vị tiên trong rượu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tri Chương cưỡi ngựa như ngồi thuyền,
Coi hoa, rớt đáy giếng, ngủ liền.
Nhữ Dương, sớm chầu: say mới lên,
Dỏ dãi: đi đường gặp xe men,
Suối Rượu giận chẳng ở kề bên.
Tả tướng ngày uống tốn hàng thiên,
Kình hút trăm sông, sánh cũng nên,
Thánh vui làng nhậu: ấy người hiền.
Tông Chi đẹp mã từ thiếu niên,
Nâng ly, mắt trắng cứ nhìn lên,
Trước gió cây ngọc đẹp như tiên.
Tô Phổ niệm Phật, chay kinh niên,
Khi gặp cơn say: trốn ngồi thiền.
Lý Bạch một chén, thơ trăm thiên,
Ngủ lỳ quán rượu chợ Trường Yên,
Vua cho gọi tới, chẳng lên thuyền,
Còn nói: “Làng say, ta là tiên”.
Trương Húc ba chén tay vẫy liền,
Tụt mũ, đầu trần trước quan trên,
Bút vung mặt giấy: mây khói chen.
Tiêu Toại năm chén là láu liên,
Nói năng hoạt bát nể bốn bên.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tri Chương cưỡi ngựa như thuyền,
Coi hoa rớt giếng ngủ liền đáy sâu.
Nhữ Dương ba chén mới chầu,
Xe men vừa thấy rào rào dãi ra.
Hận Tửu Tuyền chẳng bổ về,
Tả Tướng ngày hứng dám chi ngàn đồng.
Như cá voi hút trăm sông,
Nâng ly thánh khoái, tự xưng người hiền.
Tông Chi đẹp tự thiếu niên,
Chén nâng, mắt trắng chỉ nhìn trời trong.
Trắng như cây ngọc gió rung,
Tô Phổ thờ Phật một lòng giới trai.
Thích trốn thiền, khi cạn chai,
Lý Bạch một đấu, trăm bài thơ ra.
Trường An quán rượu la đà,
Thuyền vua tới đón, cứ lờ không lên.
Tự xưng mình là trích tiên,
Trương Húc ba chén, tay biên nét thần.
Trước quan, khăn tụt đầu trần,
Bút lông lướt giấy, mây vần khói lan.
Tiêu Toại năm chén nóng ran,
Ăn thông nói thạo cả bàn đều kinh.

tửu tận tình do tại
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tri Chương đi ngựa như thuyền,
Giếng khô, say rớt ngồi yên ngủ khì.
Nhữ chầu, ba đấu mới đi,
Giữa đường gặp rượu, dãi thì chẩy ra,
Tửu Tuyền, hận chẳng bổ qua.
Hứng lên, tả tướng chi ra vạn tiền,
Như kình, sông nước uống liền,
Nâng ly vui thánh, ai hiền lánh xa.
Tông Chi tuổi trẻ, tài hoa,
Chén nâng, mắt hướng trời xa mỗi ngày,
Đẹp như cây ngọc gió lay.
Ông Tô thờ Phật ăn chay tháng ngày,
Trốn thiền khi đã uống say.
Lý ngồi, một đấu, làm ngay trăm bài,
Trường An, quán rượu ngủ dài,
Thuyền, vua cho gọi, nằm hoài không lên,
Tự xưng làng rượu, là tiên.
Ông Trương ba chén, chữ, truyền thánh nhân,
Trước vương, bỏ mũ chẳng cần,
Bút vung trên giấy, mây vần, khói bay.
Tiêu, năm đấu, nói thật hay,
Cao siêu đàm đạo, mê say mọi người...

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tri Chương tường ngồi thuyền trên ngựa
Té, mắt hoa giếng đỡ ngủ luôn.
Đi chầu ba chén Nhữ Dương
Trên đường thấy rượu dãi nhường ứa ra
Hận không được phong ra suối Tửu.
Tả tướng ngày chi cỡ vạn tiền
Như cá voi, sông hút liền
Nghỉ hưu vui rượu, người hiền lánh xa.
Tông Chi say hào hoa thoát tục
Tay nâng ly mắt ngước trời xanh
Đẹp như cây ngọc long lanh.
Trường chay Tô Tấn lòng thành theo sư
Nhưng lúc say cũng hư bỏ đạo.
Lý Bạch thơ một đấu trăm bài
Trường An quán rượu ngủ dài
Xuống thuyền từ chối khi vời lệnh vua
“Thần là tiên!” còn phân bua nói.
Trương Húc ba ly mới xuất thần
Trước vương tôn để đầu trần
Bút vung trên giấy, phong vân vẫy vùng.
Năm ly Tiêu Toại oai hùng
Cao xa đàm luận, khắp vùng phục kinh.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tri Chương cưỡi ngựa như ngồi thuyền,
Mắt hoa ngã giếng, ngủ liên miên.
Nhữ Dương ba đấu chầu hoàng đế,
Đường gặp xe rượu, nước giải nhễ.
Chỉ ức không phong đất Tửu Tuyền,
Tả tướng cao hứng tiêu vạn tiền.
Uống như cá kình nuốt vạn suối,
Cốc đầy rượu ngon, rượu xoàng chối.
Tống Chi tiêu sái, thiếu niên xinh,
Nâng cốc mắt trắng nhìn trời xanh.
Đẹp như cây ngọc đứng trước gió.
Tô Tấn ăn chay trước Phật Tổ,
Khi say, đạo thiền cũng trốn bỏ.
Lý Bạch một đấu thơ trăm bài,
Quán rượu Tràng An say ngủ hoài.
Vua gọi tới thuyền không chịu tới,
Thưa: “Thần là tiên trong rượu đấy!”
Trương Húc, ba chén, chữ thánh vung,
Đầu trần, cất mũ trước Vương công,
Hoa bút, khói mây hiện trên giấy.
Tiêu Toại, năm đấu mới tỉnh lại,
Cao đàm hùng biện khách kinh hãi.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tri Chương cưỡi ngựa như ngồi tàu
Ngắm cảnh say hoa lọt giếng sâu
Nhữ Dương ba chén trước phiên chầu
Xe rượu ngang qua nhỏ dãi mau
Tửu Tuyền chưa bổ biết nơi nào
Tả Tướng hứng trào tiền vạn hao
Trăm sông uống cạn như kình giao
Lạc thánh, ẩn hiền chén chuốc nhau
Tông Chi tuổi trẻ thiếu niên hào
Nốc rượu nhìn trời xanh biếc cao
Cây ngọc sáng ngời nhờ gió lau
Chay trường Tô Phổ Phật kinh làu
Say khướt buổi thiền quên khuấy đâu
Thơ Lý trăm câu rượu một bầu
Quán chợ Trường An ngủ giấc sâu
Lệnh vua cũng mặc chẳng lên chầu
Thần là tiên rượu gởi lời tâu
Trương Húc say thành thánh viết câu
Trước điện lột khăn mát mẽ đầu
Bút vờn trên giấy khói mây xao
Tiêu Toại năm ly giữa tiệc chào
Quanh bàn nể phục nói thao thao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hải Đà

Lý Bạch trăm bài một chén thôi
Trường An say ngủ bất cần đời
Vua gọi thuyền bên chẳng trả lời
Tự xưng "rượu thánh với tiên trời"

43.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Thế Huân

Chỉ muỗng rượu thôi, bao áng thơ,
Trọ trên quán rượu, chính kinh đô.
Nhà vua cho gọi, không lên bến!
Xin là kẻ say giữa các Tiên.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Thế Huân

Một muỗng rượu, bao thơ ca,
Nằm trên gác trọ mới là Trường An.
Không lên thuyền, dẫu vua than!
Xung quanh bạn hữu thơ bàn trong say.

23.50
Trả lời