Dưới đây là các bài dịch của Chung Kim Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tư quy (Vương Bột): Bản dịch của Chung Kim Khánh

Bên sông sầu đã đong đầy
Đường về xa lắc, nhớ ngày hồi gia
Chiều tà ngọn gió thướt tha
Hoành sơn lá rụng la đà chân mây

Ảnh đại diện

Quá tửu gia kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Chung Kim Khánh

Hôm nay uống rượu mê man
Quên đi tát cả chẳng màng lợi danh
Ai say mặc vậy cũng đành
Lẽ nào ta tỉnh để dành phần ta

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]