Dưới đây là các bài dịch của Cao Bá Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xương Môn tức sự (Trương Kế): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thuyền quân ních chặt dân cày,
Đồng hoang trải rộng xuân dài cỏ xanh.
Lặng nhìn thôn xóm vắng tanh,
Tìm hương khói mới thanh minh xứ nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Du tử ngâm (Mạnh Giao): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Mẹ già khâu áo cho con,
Đường kim mũi chỉ hao mòn tâm can.
Con đi lòng mẹ có an,
Chỉ này là mẹ nhủ con sớm về.
Mẹ chờ gió sớm sương khuya,
Ra vào trông ngóng ai chia nỗi niềm.
Con xin thưa với mẹ hiền,
Dám đâu tấc cỏ mong đền ba xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Rừng phong hiu hắt móc sa
Vu Sơn Vu Giáp nhạt nhoà cỏ cây
Sông dài sóng dậy vờn mây
Ải xa vắng lạnh sương bay trắng trời.
Hai hàng cúc nở lệ rơi
Thuyền trông về bến càng khơi nỗi nhà
Đó đây áo ấm lo xa
Âm vang Bạch Đế chày khua thêm buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Hứa Nghi Bình Am bích (Lý Bạch): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Dừng chân truyền xá ngâm thơ
Tìm nơi cao ẩn ngẩn ngơ hướng nào
Xanh mờ khói phủ non cao
Trắng phau mây toả lối vào Thiên Thai
Sân rêu quanh quẩn đứng ngồi
Thảo am nào thấy bóng người vào ra
Dường như cưỡi hạc chơi xa
Ngàn năm tiên mới ghé qua một lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Núi trơ cát trắng tuyết pha
Thành xa heo hút trăng tà mờ sương
Sáo đâu ai oán canh trường
Chinh nhân thao thức hoài hương nát lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tống Hạ Giám quy Tứ Minh ứng chế (Lý Bạch): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Giã từ tước lộc vinh hoa
Thản nhiên áo vải thẳng ra Động Đình
Hướng tâm trọn đạo trường sinh
Cưỡi rồng nối chí chân kinh sáng lòng
Đài Dao siêu thoát bụi hồng
Ngao du nước Nhược non Bồng thảnh thơi
Phiêu diêu cánh hạc lưng trời
Bao giờ hạ cố ghé chơi đế thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thiếp bạc mệnh (Đỗ Thẩm Ngôn): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Trường Môn che lấp cỏ gianh
Thâm u Vĩnh Hạng rêu xanh lối vào
Tình ta ai đoạt ai trao
Tơ lòng chưa dứt lệ trào xót xa
Mộng không thành sợ chim ca
Ngậm ngùi mệnh bạc trăng tà hoa rơi
Thôi thôi xuân sắc tàn rồi
Một manh quạt nhỏ một trời thu tâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề tân nhạn (Đỗ Tuân Hạc): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Chiều thu sông nước mênh mông
Nhạn thưa bờ vắng liễu hồng xác xơ
Trăng quê nhà có như xưa
Lầu khuya bao kẻ ngẩn ngơ hỏi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thỉnh cáo xuất Xuân Minh môn (Lý Quần Ngọc): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Lòng ta vốn nhạt lợi danh
Chim lồng cá chậu buộc mình mà chi
Áo da gậy gỗ về đi
Vinh hoa phú quý khác gì mộng xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mạt Lăng hoài cổ (Lý Quần Ngọc): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Cung Ngô xơ xác lá vàng
Hào hoa Lục đại đèn tàn hắt hiu
Thế suy rường nát cột xiêu
Phượng Hoàng đài cũ tiêu điều vắng tanh
Triều đường một bãi cỏ xanh
Mồ hoang thấp thoáng lung linh nắng chiều
Tranh vương đồ bá đã nhiều
Bóng mây bọt sóng thuỷ triều đẩy đưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối