Dưới đây là các bài dịch của Cao Bá Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề Tứ Hạo miếu (Hứa Hồn): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Quế thơm tùng ấm cửa đền
Nghiêng mình rót rượu dâng lên chén đầy
Bạo Tần Hồng lánh xa bay
Hán nghiêng ngôi báu Phượng hay cứu liền
Tử chi há chịu cỏ chen
Ngọc lành nỡ để rêu hoen úa màu
Bụi hồng xe ngựa lao xao
Quan trường bao kẻ chui vào ai ra.

Ảnh đại diện

Trường An dạ vũ (Tiết Phùng): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thâu đêm rả rích mưa hoài
Ngổn ngang trăm mối sầu dài năm canh
Gió mưa tan giấc mộng lành
Gạo châu củi quế giật mình đắng cay
Trước song sương lạnh nào hay
Lao xao tíu tít chim bay quanh nhà
Chí tiêu khí tận thân già
Đốm hoa trắng tóc xót xa ngày tàn.

Ảnh đại diện

Điệu cổ (Tiết Phùng): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Ngậm ngùi ngẫm chuyện xưa nay
Sang hèn một nấm mỏng dày thế thôi
Vườn vàng họ Thạch nước trôi
Ngọc đường nhà Hán còn người nào đâu
Tháng ngày hình bóng ruổi mau
Xuân đi hạ đến thu vào đông sang
Vùi đầu thế sự khó nhàn
Thà cùng tri kỷ rượu tràn cung mây.

Ảnh đại diện

Bán tuý (Tiết Phùng): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Thẳng đường nước chảy về đông
Tóc xanh đầu bạc theo dòng xuôi mau
Hoan ca mềm chí anh hào
Mộng cao chưa trọn tan vào cuộc say
Mây mờ trăng khuất nhạn bay
Mưa giăng oanh hót mai gầy rụng rơi
Chiều xuân lầu vắng ngậm ngùi
Vời trông tám hướng một trời xanh rêu.

Ảnh đại diện

Lục Nhai trần (Tiết Phùng): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Đường chia sáu ngả bụi mờ
Ngựa xe rầm rập tít mù ngược xuôi
Áo cơm quanh quẩn chuyện đời
Tứ dân tất tả rối bời nơi nơi
Tháng ngày nước chảy mây trôi
Vinh hoa gió dập mưa vùi tả tơi
Lợi danh trói buộc người đời
Cổ kim thế sự trò cười hư không


Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
Ảnh đại diện

Lữ du thương xuân (Lý Xương Phù): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Tàn canh tỉnh rượu xa quê
Lậu hồ thánh thót não nề giọt rơi
Mưa đêm mây xám đầy trời
Nắng hồng mất dạng xuân trôi biệt rồi
Cánh chim mỏi ngán sông dài
Đồng hoang lộng gió rã rời cỏ hoa
Mười năm chuyện cũ thoảng qua
Đông tây chồn vó đường xa ngựa gầy.


Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
Ảnh đại diện

Bài hát về cây dừa (Bùi Công Minh): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Cửa ngoài ai xót hoa rơi
Cây xanh xanh tận chân trời xa xa
Bốn phương bặt tiếng oanh ca
Bờ ao cỏ rậm chiều tà ếch kêu.

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 2 (Đỗ Mục): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Giám cung mở khoá dẫn vào
Chầu vua chiếu lệ có đâu được mời
Lui về cửa khoá lại rồi
Trăng tàn hoa rụng dài đời thâm cung


Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002
Ảnh đại diện

Tam nguyệt hối nhật tống khách (Thôi Lỗ): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liên miên rượu tiễn trao mời,
Tiễn Người tiễn cả một trời xuân đi.
Sang năm xuân sắc lại thì,
Đón xuân về nhớ cùng về với xuân.

Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường (Chu Loan): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Non xanh nước biếc bao la
Thảo am chưa tới đã xa bụi hồng
Ngựa len khóm trúc đi vòng
Bóng ai thấp thoáng hàng tùng gió reo
Mái tranh phơ phất khói chiều
Xuống yên nấn ná hỏi tiều lặng thinh
Tìm người xa lánh Tần dinh
Trốn triều thị bỏ cung đình về đây

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối