Dưới đây là các bài dịch của Cao Bá Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Tây cung thu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Hoa phù dung kếm ngất ngây
Hương đưa ánh ngọc hây hây má hồng
Quạt che tình hận thâm cung
Trăng thu lẻ bóng ngóng trông vua vời

Ảnh đại diện

Quá tửu gia kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Rượu ngon say mệt say mê
Say sưa nào có ích gì cho ai
Người đời ai cũng vui say
Một mình ta tỉnh với ai bây giờ.

Ảnh đại diện

Dã vọng (Vương Tích): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Chiều thu thơ thẩn Đông cao
Cây tàn nắng úa nhạt màu núi xanh
Lùa trâu mục tử bước nhanh
Chim muông nặng trĩu ngựa săn mệt nhoài
Riêng ta man mác u hoài
Nghêu ngao khúc hát nhớ người Thú Dương.

Ảnh đại diện

Khúc trì hà (Lư Chiếu Lân): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Hương thơm lan toả mặt hồ
Bóng tròn lá biếc rợp bờ xanh xanh
Thoảng nghe gió sớm giật mình
Thu sang tàn tạ thấu tình chăng ai.

Ảnh đại diện

Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký (Lý Bạch): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Liễu tàn hoa rụng quyên kêu
Ngũ Khê cách trở Long Tiêu xa vời
Tâm sầu tôi gửi trăng soi
Theo chân bác tới chân trời Dạ Lang.

Ảnh đại diện

Tiệp dư oán (Hoàng Phủ Nhiễm): Bản dịch của Cao Bá Vũ

Hoa xuân bỏ vắng Kiến Chương
Xôn xao đàn sáo Chiêu Dương dập dìu
Đó ai đang được cưng chiều
Chẳng hay nhan sắc mỹ miều đến đâu.

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]