15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 07/12/2010 00:45

過酒家其四

對酒但知飲,
逢人莫彊牽。
倚爐便得睡,
橫瓮足堪眠。

 

Quá tửu gia kỳ 4

Đối tửu đãn tri ẩm,
Phùng nhân mạc cương khiên.
Ỷ lô tiện đắc thuỵ,
Hoành úng túc kham miên.

 

Dịch nghĩa

Trước rượu chỉ biết uống,
Gặp người đừng cố lôi kéo.
Gần lò [ấm] dễ ngủ,
Uống hết vò đủ để ngủ say.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước rượu ngon chỉ còn biết uống
Gặp người qua chớ cưỡng kéo lôi
Gần lò dễ ngủ đúng thôi
Uống hết vò rượu, quăng rồi ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trước rượu chỉ biết uống,
Gặp người chớ kéo nài.
Bên lò dễ ngủ lạ,
Cạn hủ đẫy giấc dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước rượu uống là thích
Gặp người thôi chớ nài
Bên lò nên dễ ngủ
Cạn hủ ngủ khì ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu nhìn chỉ biết uống thôi,
Gặp người đừng cố kéo lôi bạn bè.
Gần lò ấm dễ ngủ ghê,
Uống vò hết đủ để về ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước quán rượu vào để uống say,
Gặp người đừng cố gắng van nài.
Gần lò hơi ấm dễ buồn ngủ,
Uống hết cả vò về ngủ ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời