08/08/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá tửu gia kỳ 4
過酒家其四

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 06/12/2010 00:45

 

Nguyên tác

對酒但知飲,
逢人莫彊牽。
倚爐便得睡,
橫瓮足堪眠。

Phiên âm

Đối tửu đãn tri ẩm,
Phùng nhân mạc cương khiên.
Ỷ lô tiện đắc thuỵ,
Hoành úng túc kham miên.

Dịch nghĩa

Trước rượu chỉ biết uống,
Gặp người đừng cố lôi kéo.
Gần lò [ấm] dễ ngủ,
Uống hết vò đủ để ngủ say.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước rượu ngon chỉ còn biết uống
Gặp người qua chớ cưỡng kéo lôi
Gần lò dễ ngủ đúng thôi
Uống hết vò rượu, quăng rồi ngủ say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Quá tửu gia kỳ 4