春桂問答其二

春桂答,
春華詎能久。
風霜搖落時,
獨秀君知不。

 

Xuân quế vấn đáp kỳ 2

Xuân quế đáp,
Xuân hoa cự năng cửu.
Phong sương dao lạc thì,
Độc tú quân tri bất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Quế xuân vui vẻ trả lời
Hoa kia làm sao tươi mãi
Gió sương lay rụng dễ dàng
Biết chăng riêng mình đẹp đẽ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quế mùa xuân xin ung dung đáp
Hoa xuân kia há đẹp mãi sao
Gió sương làm rụng tiêu hao
Còn mình tôi đẹp ông nào biết chăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế xuân xin đáp vài lời,
Hoa kia sao mãi tươi cười xuân sang.
Gió sương lay rụng dễ dàng
Biết chăng riêng đẹp mình anh sao người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế xuân xin đáp một vài lời,
Sao những hoa xuân kia mãi tươi.
Lay rụng gió sương thời sẽ đến,
Biết chăng riêng đẹp một mình ngươi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời