Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2007 15:14 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/05/2008 13:35 bởi Cammy
Thúc Hà tên thật là Hà Thúc Chỉ, sinh năm 1934 tại Thừa Thiên - Huế, mất năm 1994 tại Hải Phòng.

Các tác phẩm:
- Mưa biển
- Xem ảo thuật
- Nhớ lắm Huế ơi!