Thúc Hà tên thật là Hà Thúc Chỉ, sinh năm 1934 tại Thừa Thiên - Huế, mất năm 1994 tại Hải Phòng.

Các tác phẩm:
- Mưa biển
- Xem ảo thuật
- Nhớ lắm Huế ơi!