Bài thơ này đã được Nguyễn Duy Trung phổ thành ca khúc "Nhớ lắm Huế ơi!".
Có thể nghe khi truy cập:
http://www.mattroi.vn/amn...xem.php?b_h=3685&m=18
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ASUKElx2hz