(Thầy giáo Vùng xuôi về mở lớp)
Tin chuyền rộn rã khắp đồi nương
Mế già chong lửa mừng không ngủ:
- Chữ cụ đồ lên tới bản mường

Từ ấy hay chim ngơ ngác cánh
Mái nhà ai dựng giữa sườn non?
Từ ấy dân làng về rẫy sớm
Ngang đồi mê mải đứng nhìn con

Bản vầng từ đây không vắng nữa
Vui đàn em  trẻ hát quanh nương
Chim trời nay cũng đường quen lệ
Ruổi cánh rừng xa nghỉ mái trường...

Bếp lửa chiều chiều reo tí tách
Mế ngồi mế kể chuyện râm ran:
- Thầy giáo hôm về còn ngượng lắm
Giờ đã lầu thông tiếng bản làng
Bên kia có trẻ chưa qua học
Thầy đã bằng rừng vượt núi sang!...

Có lúc sàn thưa nằm chẳng ngủ
Nghe rừng xa vọng tiếng mưa đêm
Nhưng nắng mai về tươi nét chữ
Bàn tay thầy vẫn nắm tay em...


9-1959