Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Khắc Phi (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 14/09/2008 23:47 bởi Vanachi
Nghiêm Uẩn 嚴惲 tự Tử Trọng 子重, người Ngô Hưng, sống cùng thời với Đỗ Mục 杜牧, thi tiến sĩ không đỗ. Thơ còn một bài, nhưng rất có tiếng.