Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: hoa (135)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 08:22

春桂問答其一

問春桂,
桃李正芬華。
年光隨處滿,
何事獨無花。

 

Xuân quế vấn đáp kỳ 1

Vấn xuân quế,
Đào lý chính phân hoa.
Niên quang tuỳ xứ mãn,
Hà sự độc vô hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Hỏi thăm cội quế mùa xuân
Đào lý đúng kỳ hoa nở
Nắng xuân rãi khắp mọi nơi
Cớ gì không hoa riêng lẽ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hỡi cây quế mùa xuân xin hỏi
Đào mận đang hoa chói ngát hương
Vẻ xuân đầy đủ mọi phương
Cớ sao mi lại hoa không một mình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏi thăm cây quế mùa xuân ơi!
Đào lý đúng kỳ hoa nở rồi.
Rãi khắp mọi nơi xuân nắng ấm,
Cớ gì mi lại chẳng ra hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏi thăm cội quế mùa xuân,
Cây đào cây lý đúng tuần nở hoa.
Khắp nơi rãi nắng xuân qua,
Cớ gì mi lại chẳng ra hoa nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời