Diễm lệ kiêu sa một nụ hồng
Người qua kẻ lại mải mê trông
Hương còn giữ kín chưa buông toả
Sắc chẳng phô bày để ước mong
Sương gió đêm ngày nào úa nhạt
Nắng mưa năm tháng vẫn thơm nồng
Dâng đời mỹ mạo hồn tinh khiết
Những kẻ vô tình có biết không?


12-6- 2016