河中府崇福寺觀花

聞道山花如火紅,
平明登寺已經風。
老僧無見亦無說,
應與春人心不同。

 

Hà Trung phủ Sùng Phúc tự quan hoa

Văn đạo sơn hoa như hoả hồng,
Bình minh đăng tự dĩ kinh phong.
Lão tăng vô kiến diệc vô thuyết,
Ưng dữ xuân nhân tâm bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói hoa núi nở hồng như lửa,
Buổi sáng lên chùa tính xem, thì hoa đã bị gió thổi rụng hết.
Vị sư già không cho gặp mà cũng chẳng nói pháp,
Dường như tâm của người tuổi thanh xuân không đồng điệu.


Hà Trung phủ nay thuộc trấn Bạc Châu, huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa núi nghe đồn nở rực hồng
Lên chùa sáng sớm, gió lay tung
Sư già không tiếp, cũng không nói
Có lẽ tuổi xuân tâm chẳng đồng

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rằng nghe hoa núi hồng như lửa
Buổi sáng thăm chùa trận gió lay
Không gặp sư già không nói pháp
Lòng xuân dường cũng khác nhau thay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa núi nghe rằng nở rực hồng,
Sư chùa không tiếp nói cũng không,
Xem hoa gió sáng, hoa đã rụng.
Dường tuổi thanh xuân tâm chẳng đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời