Hoa núi nghe đồn nở rực hồng
Lên chùa sáng sớm, gió lay tung
Sư già không tiếp, cũng không nói
Có lẽ tuổi xuân tâm chẳng đồng

tửu tận tình do tại