08/02/2023 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân quế vấn đáp kỳ 1
春桂問答其一

Tác giả: Vương Tích - 王績

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 08:22

 

Nguyên tác

問春桂,
桃李正芬華。
年光隨處滿,
何事獨無花。

Phiên âm

Vấn xuân quế,
Đào lý chính phân hoa.
Niên quang tuỳ xứ mãn,
Hà sự độc vô hoa.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Hỏi thăm cội quế mùa xuân
Đào lý đúng kỳ hoa nở
Nắng xuân rãi khắp mọi nơi
Cớ gì không hoa riêng lẽ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tích » Xuân quế vấn đáp kỳ 1