花島

蜂蝶去紛紛,
香風隔岸聞。
欲知花島處,
水上覓紅雲。

 

Hoa đảo

Phong điệp khứ phân phân,
Hương phong cách ngạn văn.
Dục tri hoa đảo xứ,
Thuỷ thượng mịch hồng vân.

 

Dịch nghĩa

Ong và bướm bay đi bay lại tới tấp,
Từ trên bờ nước cũng cảm được luống gió thơm.
Muốn biết đảo hoa ở đâu,
Thì tìm một đám mây hồng (chỉ đám hoa) trên mặt nước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bướm ong tới tấp qua về
Hương theo gió thoảng bờ đê thơm nồng
Đảo hoa muốn biết hãy trông
Trên dòng tìm đám mây hồng bằng hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bướm hoa chấp chới bay về
Hương theo cánh gió bờ đê thơm nồng
Đảo hoa đâu cõi vân mồng
Kìa trên mặt nước mây hồng lững trôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ong bướm bay đi bay tới lui,
Trên bờ cũng cảm gió thơm hơi.
Đảo hoa muốn biết nơi nào nhỉ,
Tìm đám mây hồng lừng lửng trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lớp lớp bướm ong lượn
Cách bờ nghe gió thơm
Đảo hoa nếu muốn biết
Trên nước tìm mây hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời