13.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/01/2008 08:36 bởi Vanachi
Trần Kim Phụng (1870-1928), sinh trưởng ở Sa Ðéc, Tiền Giang của dải đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, không kết hôn với ai chính thức, nếp sống rất phóng khoáng, tính tình rất bao la khoáng đạt. Bà thường xướng hoạ với các danh sĩ đất nước Nam Kỳ Lục Tỉnh nên bị người đương thời cho rằng đó là phụ nữ ngoại hạng ở ba phương diện: bóng sắc, tài hoa và tình ái hôn nhân. Gia thế bà Trần Kim Phụng còn chưa rõ, chỉ biết bà có cái tiểu danh là cô Hai Hỏn, đã từng đi đó đi đây, ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi, thân thế nửa khuê các nửa giang hồ.

Bà được Phương Lan nữ sĩ vạch qua cuộc đời ngoại hạng của bà trong cuốn Anh Thư Nước Việt như sau: “Nhưng, tài mệnh tương đố, phải chăng là một định mệnh? Ðịnh mệnh ấy không phải chỉ riêng cho một nàng Kiều phải chịu mà là chung cho tất cả nữ giới, những bạn có sắc…