15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 31/08/2020 09:16 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Năng Quốc (1870-1951) hiệu Vi Khanh, sinh tại làng Thượng Tần, xã Thượng Tần, phủ Thái Ninh cũ, nay là thị trấn Châu Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông làm Tổng đốc Hưng Yên, Thái Bình vào những năm 1920. Sau khi hưu trí, ông về trú tại ấp Thái Hà, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ông còn là một trong những nhân vật Phật giáo tiêu biểu giai đoạn 1934-1945 trong việc thành lập hội Phật giáo Bắc Kỳ.