15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: Tết (87)

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/08/2021 22:44

Xuân từ trong ấy mới ban ra,
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà.
Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột,
Om thòm trên vách bức tranh gà.
Chí cha chí chát khua giày dép,
Đen thủi đen thui cũng lượt là.
Dám hỏi những ai lòng cố quốc,
Rằng: xuân, xuân mãi thế ru mà?


Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 103