554.09
Nước: Việt Nam (Cận đại)
175 bài thơ, 83 bài dịch
32 người thích
Tạo ngày 15/03/2005 10:45 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/06/2008 00:33 bởi Vanachi
Trần Tế Xương 陳濟昌 (1870-1907) tên khai sinh là Trần Duy Uyên 陳維淵, tử Tử Thịnh 子盛, hiệu Vị Thành 渭城, người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, xuất thân từ một gia đình thanh bạch. Đường khoa cử của ông lận đận: đi thi từ năm 15 tuổi nhưng hỏng hoài, mãi tới năm 24 tuổi (1894) mới đỗ tú tài. Sau đó ông lại trượt cử nhân 5 khoa liền. Nhà nghèo, con đông, nghề dạy học lại bấp bênh trong thời kỳ Nho học suy tàn, ông chỉ còn biết trông cậy vào bà vợ đảm đang. Đang lúc còn đeo đuổi khoa cử, ông đột ngột qua đời năm 1907, mới 37 tuổi.

Tác phẩm ông để lại gồm nhiều thể loại: thơ, phú, câu đối, hát nói..., phần lớn đều bằng chữ Nôm. Thơ văn ông giản dị, bình dân, nhưng tự nhiên và linh hoạt. Nhiều sáng tác trình bày tâm sự đau đớn, xót xa; hoặc mỉa mai, ngạo đời một cách chua chát, cay độc; hoặc gửi gấm tấm lòng yêu nước thương nòi một cách kín đáo và sâu sắc.

 

 1. Anh kiệt chơi hoang Giễu bạn
 2. Áo bông che bạn
  1
 3. Ba cái lăng nhăng
  2
 4. Bác cử Nhu
 5. Bảo người bán sực tắc
 6. Bắt được đồng tiền
 7. Bợm già
 8. Bỡn người làm mối
 9. Bỡn ông ấm Điềm
 10. Bỡn ông phó bảng
 11. Bỡn tri phủ Xuân Trường
 12. Buồn thi hỏng
 13. Cái nhớ
 14. Cảm hoài
 15. Cảm hứng
 16. Cảm Tết Tết đến
 17. Cảnh Tết nhà cô đầu
 18. Câu đối Tết: Không dưng xuân - Có nhẽ trời
 19. Câu đối Tết: Nực cười thay - Thôi cũng được
 20. Câu đối Tết: Thiên hạ xác rồi - Nhân tình trắng thế
 21. Câu đối Tết: Vui xuân - Người học
 22. Câu đối Tết: Xuân về chớ để xuân đi - Năm mới khác gì năm cũ
 23. Câu đối than thân: Ngoài ba mươi - Sao được như
 24. Câu đối than thân: Nợ có chết ai đâu - Trời để sống ta mãi
 25. Câu đối than thân: Trúc báo bình an - Cò nhiều văn tự
 26. Cháu khóc cô chồng
 27. Chế bạn lấy vợ bé
 28. Chế gái đĩ
 29. Chế ông đốc học
 30. Chế ông huyện Đ
 31. Chị Hằng, thằng Cuội
 32. Chiêm bao
 33. Chợt giấc
 34. Chú Mán
 35. Chữ nho
 36. Chừa...
 37. Chửi cậu ấm
 38. Con buôn
 39. Cô hầu trách quan lớn
 40. Dạ hoài
 41. Dại khôn
  1
 42. Đại hạn
 43. Đánh tổ tôm
 44. Đạo đức giả
 45. Đau mắt
 46. Đất Vị Hoàng
 47. Đề ảnh
  2
 48. Để vợ chơi nhăng
 49. Đêm buồn
 50. Đêm dài
 51. Đi hát mất ô
  1
 52. Đi thi
  1
 53. Đi thi nói ngông
 54. Đổi thi
 55. Đùa bạn vào nhà pha
 56. Gái buôn (I)
 57. Gái buôn (II)
 58. Gái goá nhà giàu
 59. Gần Tết than việc nhà
 60. Già chơi trống bỏi
 61. Giễu người thi đỗ
 62. Giễu ông Đồ Bốn ở phố Hàng Sắt
 63. Giễu ông đội
 64. Gửi cho cô đào
 65. Gửi người cũ
 66. Gửi ông thủ khoa Phan
  2
 67. Gửi Phan Bội Châu
 68. Hát cô đầu
 69. Hễ mai tớ hỏng
  1
 70. Hoá ra dưa
 71. Học trò ngủ cạnh thầy
 72. Hỏi đùa mình
 73. Hỏi mình
  1
 74. Hỏi ông trăng
 75. Hỏi ông trời
 76. Hỏng thi khoa Quí Mão (1903)
 77. Hót của trời
  1
 78. Kể lai lịch
 79. Khen người hàng sắt
 80. Khoa Canh Tý
 81. Khóc em gái
 82. Khóc vợ bạn
 83. Không chiều đãi
  1
 84. Không học vần Tây
 85. Không vay mà phải trả
  1
 86. Khuyên học trò đi thi
 87. Làm lẽ thứ tư
  1
 88. Lấy lẽ
  1
 89. Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897) Vịnh khoa thi hương
  4
 90. Lên đồng
 91. Lụt năm Bính Ngọ (1906)
  1
 92. Mất hai hào
 93. Mẹ cái lầm (phú đắc)
  1
 94. Mồng hai Tết viếng cô Ký
 95. Một nén tâm hương
 96. Mùa nực mặc áo bông
 97. Mưa tháng bảy
 98. Mừng chú làm nhà
 99. Mừng nghị viên
 100. Mừng ông cử lấy vợ kế
 101. Mừng ông lang
 102. Năm mới
 103. Năm mới chúc nhau
  1
 104. Ngày xuân của làng thơ
 105. Ngẫu chiếm
 106. Ngẫu hứng
  1
 107. Nghèo
 108. Nghèo mà vui
 109. Ngón chầu
 110. Nhà nho giả danh
 111. Nhớ bạn phương trời
 112. Nước buôn
 113. Ông ấm Mốc
 114. Ông cò
 115. Ông cử Ba
 116. Ông cử thứ năm
 117. Ông Hàn
 118. Ông Hàn bị vợ doạ bỏ
 119. Ông lão
 120. Ông tiến sĩ mới
 121. Phòng không
 122. Phố Hàng Song
 123. Phú hỏng khoa Canh Tý
  1
 124. Phú thầy đồ
 125. Phường hát tuồng
 126. Phường nhơ
 127. Quan tại gia
 128. Sắm Tết
 129. Sông Lấp
  2
 130. Sư ông và mấy ả lên đồng
 131. Sư ở tù
 132. Ta chẳng ra chi
 133. Tái giá
 134. Tặng người quen
 135. Tết dán câu đối Câu đối ngày Tết
 136. Tết tặng cô đầu
 137. Thái vô tích
 138. Than cùng
 139. Than đạo học
 140. Than nghèo
 141. Than nước lụt Bính Ngọ
 142. Than sự thi
 143. Than thân
 144. Than thân chưa đạt
 145. Thành pháo
 146. Thăm bạn nghèo
 147. Thầy đồ dạy học
 148. Thề với người ăn xin
 149. Thi cơm rượu
 150. Thi hỏng
 151. Thi phúc
 152. Thiếu nữ đi tu
 153. Thói đời
  2
 154. Thông gia với quan
 155. Thú cô đầu
 156. Thương vợ
  4
 157. Tiến sĩ giấy
 158. Tú Tây Hồ, đồ Xuân Dục
 159. Tự cười mình
 160. Tự đắc
 161. Tự ngụ
  1
 162. Tự tiếc
 163. Tự trào (I)
 164. Tự trào (II)
 165. Tự vịnh (phú đắc)
  1
 166. Vay sư không được
 167. Văn tế sống vợ
  1
 168. Vị Hoàng hoài cổ
  1
 169. Vì tiền Thói đời
 170. Viếng bạn
 171. Vịnh cô Cáy chợ Rồng
 172. Vợ chồng Ngâu
 173. Vợ tế chồng
 174. Xuân hứng
 175. Xuân nhật ngẫu hứng

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  5
 2. Bồi chư quý công tử Trượng Bát câu huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  7
 3. Bồng Lai tam điện thị yến phụng sắc vịnh Chung Nam sơn ứng chế (Đỗ Thẩm Ngôn)
  4
 4. Cầm đài (Đỗ Phủ)
  15
 5. Chu trung dạ tuyết hữu hoài Lư thập tứ thị ngự đệ (Đỗ Phủ)
  9
 6. Chu trung hiểu vọng (Mạnh Hạo Nhiên)
  7
 7. Chung Nam biệt nghiệp (Vương Duy)
  16
 8. Chung Nam sơn (Vương Duy)
  9
 9. Cung trung hành lạc kỳ 1 (Lý Bạch)
  6
 10. Cung trung hành lạc kỳ 2 (Lý Bạch)
  6
 11. Cung trung hành lạc kỳ 5 (Lý Bạch)
  6
 12. Dạ độ Tương thuỷ (Mạnh Hạo Nhiên)
  9
 13. Dạ túc Thất Bàn lĩnh (Thẩm Thuyên Kỳ)
  9
 14. Dã vọng (Vương Tích)
  14
 15. Dã vọng (Thanh thu vọng bất cực) (Đỗ Phủ)
  14
 16. Dữ chư tử đăng Hiện Sơn (Mạnh Hạo Nhiên)
  13
 17. Đảo y (Đỗ Phủ)
  21
 18. Đăng Duyện Châu thành lâu (Đỗ Phủ)
  12
 19. Đăng Nhạc Dương lâu (Đỗ Phủ)
  23
 20. Đăng Nhuận Châu thành (Khâu Vi)
  6
 21. Đăng Tổng Trì các (Sầm Tham)
  8
 22. Đề Nghĩa Công thiền phòng (Mạnh Hạo Nhiên)
  10
 23. Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến)
  18
 24. Độ Kinh Môn tống biệt (Lý Bạch)
  8
 25. Đối tuyết (Bắc tuyết phạm Trường Sa) (Đỗ Phủ)
  9
 26. Động phòng (Đỗ Phủ)
  7
 27. Đồng Vương trưng quân Tương trung hữu hoài (Trương Vị)
  8
 28. Giang Hạ biệt Tống Chi Đễ (Lý Bạch)
  6
 29. Hạ nhật quá Trịnh thất sơn trai (Đỗ Thẩm Ngôn)
  7
 30. Hiểu vọng (Đỗ Phủ)
  10
 31. Hoạ Khang ngũ Đình Chi “Vọng nguyệt hữu hoài” (Đỗ Thẩm Ngôn)
  5
 32. Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng” (Đỗ Thẩm Ngôn)
  9
 33. Hoạ Vạn Niên thành Thiếu phủ “Ngụ trực” (Tiền Khởi)
  2
 34. Hộ tòng Đăng Phong đồ trung tác (Tống Chi Vấn)
  4
 35. Huỳnh hoả (Đỗ Phủ)
  9
 36. Khẩu hào tặng trưng quân Lư Hồng công thì bị triệu (Lý Bạch)
  5
 37. Kim Lăng kỳ 3 (Lý Bạch)
  7
 38. Lạc nhật (Đỗ Phủ)
  19
 39. Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng) (Mạnh Hạo Nhiên)
  14
 40. Lục Hồn sơn trang (Tống Chi Vấn)
  10
 41. Lữ du thương xuân (Lý Xương Phù)
  9
 42. Nguyệt (Thiên thượng thu kỳ cận) (Đỗ Phủ)
  8
 43. Nhạc Dương vãn cảnh (Trương Quân)
  10
 44. Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ (Lý Bạch)
  11
 45. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt (Bạch Cư Dị)
  18
 46. Quá Hương Tích tự (Vương Duy)
  19
 47. Quá Thôi bát trượng thuỷ đình (Lý Bạch)
  4
 48. Quy Tung Sơn tác (Vương Duy)
  14
 49. Sơ nguyệt (Đỗ Phủ)
  8
 50. Sơn cư thu minh (Vương Duy)
  18
 51. Tạ công đình (Lý Bạch)
  7
 52. Tại ngục vịnh thiền (Lạc Tân Vương)
  13
 53. Tặng Mạnh Hạo Nhiên (Lý Bạch)
  12
 54. Tặng Tiền trưng quân Thiếu Dương (Lý Bạch)
  8
 55. Tầm Nam Khê Thường sơn đạo nhân ẩn cư (Lưu Trường Khanh)
  7
 56. Tầm Ung tôn sư ẩn cư (Lý Bạch)
  13
 57. Tần Châu tạp thi kỳ 02 (Đỗ Phủ)
  8
 58. Thánh Tuyền yến (Vương Bột)
  8
 59. Thập lục dạ ngoạn nguyệt (Đỗ Phủ)
  6
 60. Thập thất dạ đối nguyệt (Đỗ Phủ)
  9
 61. Thu dạ yến Lâm Tân Trịnh Minh Phủ trạch (Đỗ Thẩm Ngôn)
  5
 62. Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu (Lý Bạch)
  8
 63. Thu tứ (Lý Bạch)
  11
 64. Thứ Bắc Cố sơn hạ (Vương Loan)
  9
 65. Tòng quân hành (Dương Quýnh)
  16
 66. Tô thị biệt nghiệp (Tổ Vịnh)
  7
 67. Tống Dương Viện uý Nam Hải (Sầm Tham)
  6
 68. Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu (Vương Bột)
  17
 69. Tống hữu nhân (Lý Bạch)
  24
 70. Tống Phần Thành Vương chủ bạ (Vi Ứng Vật)
  5
 71. Trừ dạ túc Thạch Đầu dịch (Đới Thúc Luân)
  17
 72. Tuế mộ quy Nam Sơn (Mạnh Hạo Nhiên)
  18
 73. Tuý hậu tặng Trương Húc (Cao Thích)
  11
 74. Vãn thứ Lạc Hương huyện (Trần Tử Ngang)
  8
 75. Vãn tình (Thôn vãn kinh phong độ) (Đỗ Phủ)
  10
 76. Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt (Tư Không Thự)
  11
 77. Vọng Tần Xuyên (Lý Kỳ)
  6
 78. Vu sơn cao (Thẩm Thuyên Kỳ)
  6
 79. Xuân dạ biệt hữu nhân (Trần Tử Ngang)
  14
 80. Xuân dạ hỉ vũ (Đỗ Phủ)
  13
 81. Xuân nhật đăng Kim Hoa quán (Trần Tử Ngang)
  5
 82. Xuân nhật ức Lý Bạch (Đỗ Phủ)
  14
 83. Xuân sơn nguyệt dạ (Vu Lương Sử)
  21