15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 22:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 21:47

Người quân tử gặp khi vận kiển,
Liệu qua loa cho xong chuyện thì thôi.
Việc gần xa phải trái kệ thây đời,
Hơi đâu nghĩ vào người thêm tức bực.
Ấy mới biết sự đời tuỳ lúc,
Thắc mắc chi mà cầy cục có làm chi.
Ăn thì ăn, ở thì ở, đứng thì đứng, đi thì đi,
Cầm bắt được lòng người khi đã dễ.
Với những kẻ đàn hoà vui miệng trẻ,
Biết mười mươi ngoảnh mặt sẽ làm thinh.
Chờ khi cờ đến tay mình.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962