Đúng là thiên cổ hùng văn của một bậc học tài thi phận! Nghe y như bài "Bình Ngô đại cáo" của Cụ Nguyễn Trãi vậy. Hai câu cuối là hay nhất. Thôi thì việc nước không xong thì lo việc nhà, không thành công thì thành nhân vậy. Chí lớn thì tại thiên, chí nhỏ thì tại gia.
Có một phần trách chắc tại mình còn dở hơn người khác nên vua chưa dùng đến, việc nước còn có người khác lo. Thôi thì đành lòng mà về nhà, lo cho bản thân gia đình êm ấm. Hay thật.