Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/04/2014 06:27 bởi tôn tiền tử
Liêu Hữu Phương 廖有方 người Giao Châu, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 11 (816), đổi tên là Du Khanh 遊卿, làm quan tới Hiệu thư lang. Thơ còn một bài.