送馬秀才落第歸江南

南客懷歸鄉夢頻,
東門悵別柳條新。
殷勤鬥酒城陰暮,
蕩漾孤舟楚水春。
湘竹舊斑思帝子,
江蘺初綠怨騷人。
憐君此去未得意,
陌上愁看淚滿巾。

 

Tống Mã tú tài lạc đệ quy Giang Nam

Nam khách hoài quy hương mộng tần,
Đông môn trướng biệt liễu điều tân.
Ân cần đấu tửu thành âm mộ,
Đãng dạng cô chu Sở thuỷ xuân.
Tương trúc cựu ban tư đế tử,
Giang ly sơ lục oán tao nhân.
Lân quân thử khứ vị đắc ý,
Mạch thượng sầu khan lệ mãn cân.

 

Dịch nghĩa

Khách miền nam nhớ ngày về nhiều lần mộng thấy quê hương,
Cửa đông chia tay, liễu mới xanh cành.
Ân cần đấu rượu buổi chiều dưới bóng tường thành,
Chiếc thuyền cô đơn bềnh bồng trên sông xuân đất Sở.
Những đốm trúc cũ bên sông Tương nhung nhớ con vua,
Cỏ giang ly mới bắt đầu xanh hờn dỗi tao nhân.
Thương anh đi về mà không toại ý,
Đứng nhìn trên đường buồn bã lệ thấm ướt khăn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mơ ngày trở lại cố hương
Cửa đông ly biệt liễu dương xanh cành
Rượu chia tay, bóng tường thành
Thuyền con một chiếc bồng bềnh trên sông
Bờ Tương trúc mãi nhớ nhung
Giang ly mới chớm xanh hờn khách thơ
Thương anh thi rớt, thẩn thờ
Khăn tay ướt đẫm lệ mờ nhìn theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khách nhớ về quê mộng mấy lần
Cửa đông giả biệt, liễu xanh cành.
Ân cần rượu tiễn,tường thành tối
Sóng sánh thuyền đơn,ngọn nước xuân.
Trúc cũ bờ Tương mơ thái tử
Cỏ ly xanh nỏn dỗi tao nhân.
Thương anh trở lại không như ý
Buồn bã trên đường lệ ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa chữ Lưu tú tài trong tiêu đề Việt ngữ ra chữ Mã tú tài.

Lý do: Trong tiêu đề chữ Hán ghi rõ là chữ Mã 馬 chứ không phải là chữ Lưu 劉. Tôi đã kiểm tra trong Toàn Đường thi của Khang Hy cũng thấy đúng như thế.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách miền nam nhớ quê thường mộng
Biệt cửa đông liễu động cành xanh
Buổi chiều rượu tiễn bên thành
Thuyền nan sông Sở lênh đênh một mình
Trúc đốm cũ nhớ nhung con chúa
Cỏ giang li hờn dỗi người tài
Thương ông chưa toại lần này
Đứng trông lệ nhỏ khăn tay ướt đầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách nhớ về quê mộng mấy lần,
Cửa đông ly biệt liễu còn xuân.
Tường thành chiều xế ân cần rượu,
Thuyền lẻ bềnh bồng sông Sở xuân.
Trúc cũ dòng Tương con chúa nhớ,
Giang ly xanh cỏ hờn tao nhân.
Thương anh về lại không như ý,
Buồn lệ đường về nhà ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời