Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/09/2009 21:54

Ông trông lên bảng thấy tên ông
Ông nốc rượu vào, ông nói ngông
Trên bảng, năm hai thầy cử đội
Bốn kỳ, mười bảy cái ưu thông
Xướng danh tên gọi trên mình tượng
Ăn yến xem ra có thịt công
Cụ xứ có cô con gái đẹp
Lăm le xui bố cưới làm chồng!


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998