Không biết đây là lần thi hỏng thứ mấy của cụ nhỉ? Thương nhất là câu "...thưng đấu nhờ trông một mẹ mày..."! Cụ Nguyễn Du còn tạo cơ hội cho Thuý Kiều nở mày nở mặt khi Từ Hải xưng vương. Còn cụ Tú nhà mình thì đành...chờ thời vậy! Oải!