14.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: em gái (10)

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/09/2009 23:22

Mệnh sao bạc thế hỡi em ơi!
Hai bốn hai lăm cũng một đời
Bảng hổ vừa treo, cầu Thước bắc
Cành thoa đã rụng, phím đàn rơi
Cây tương tư héo, chồng rầu rĩ
Thuyền độ sinh đưa, Phật rước mời
Những muốn dựng bia toan kỷ niệm
Lòng anh thương xót, xiết bao nguôi!


(Em gái Tú Xương là bà Trần Thị Khiết)

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998