15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 14/08/2011 01:35

Kể tuổi nhà min ngoại bốn mươi,
Văn min khấp khểnh, học min lười.
Ba năm một hội thi cơm rượu,
Bốn bể nhiều anh góp nói cười.
Bảng hổ bảng mai nghiêng mất cả
Chợ Rồng, chợ Bến dạo xe chơi
Văn chương chẳng thấy kêu rằng tốt,
Chỉ tốt hai hàng lúa mạ thôi.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 61, NXB Văn Học, 2010