Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (335 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (162 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/10/2008 06:48 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 13/10/2008 07:21 bởi hongha83
Trương Quân 張均 không rõ năm sinh năm mất, quê Lạc Dương, Hà Nam, con trai của tể tướng Trương Duyệt 張說. Đời Đường Huyền Tông (713-756), ông giữ chức Tả thái tử trung thư xá nhân, sau bị giáng làm Đại Lý khanh vì Lý Lâm Phủ gièm.

Trương thường can vua không giao chức Thượng thư lệnh đồng Bình chương sự cho An Lộc Sơn. Đến khi An Lộc Sơn làm loạn, Trương nhận chức Tể tướng. Sau này bị tội chết nhưng vì có công lao nên được miễn, đày ra Hợp Phố.

Thơ hiện còn 7 bài chép trong Toàn Đường thi.

Nguồn:
1. Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn Học, 2002
2. Đường thi một thuở, NXB Văn hoá thông tin, 1999