Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
Từ khoá: Nhạc Dương (1) chiều tối (1)

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 06:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/10/2008 06:56

岳陽晚景

晚景寒鴉集,
秋風旅鴈歸。
水光浮日出,
霞綵映江飛。
洲白蘆花吐,
園紅柿葉稀。
長沙卑溼地,
九月未成衣。

 

Nhạc Dương vãn cảnh

Vãn cảnh hàn nha tập,
Thu phong lữ nhạn quy.
Thuỷ quang phù nhật xuất,
Hà thái ánh giang phi.
Châu bạch lô hoa thổ,
Viên hồng thị diệp hy.
Trường Sa ty thấp địa,
Cửu nguyệt vị thành y.

 

Dịch nghĩa

Cảnh buổi chiều trời lạnh quạ tụ tập
Gió mùa thu bầy nhạn trên đường bay về (tránh lạnh)
Mặt trời chiếu nổi trên mặt nước lóng lánh
Mặt sông ánh ráng chiều bay lượn
Bãi nước trắng xoá những hoa lau
Vườn hồng khắp, lá cây thị ít đi
Trường Sa là xứ ẩm thấp
Tháng chín còn chưa xong chiếc áo


Bài thơ này làm khi tác giả bị trích ra làm quan ở ngoài. Bốn câu thơ đầu tả cảnh buổi chiều, bốn câu thơ sau lấy vãn cảnh mùa thu mà biểu lộ cái tình tứ của mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chiều hôm quạ rét đầy
Thu tới nhạn về đây
Ánh nước vầng dương nổi
Làn sông bóng ráng bay
Hoa lau rơi trắng bãi
Lá thị nhuộm hồng cây
Đất xứ Trường Sa ẩm
Thu tàn áo chửa may


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Xúm nhau quạ ẩn sương chiều
Nhạn xa vội vã bay theo gió về
Lưng trời thơ thẩn mây đi
Long lanh sóng nước nắng chia đôi bờ
Bãi lau hoa trắng phất phơ
Vườn thu lá úa thị thưa sắc hồng
Áo bông tháng chín chưa xong
Trường Sa ẩm thấp lạnh lòng đó ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cảnh hôm quạ đậu đầy cây
Về nam chim nhạn gió may lạnh lùng
Bóng sông hiện nổi vầng hồng
Long lanh lớp ráng giữa dòng nước bay
Bông lau trắng xoá bãi này
Vườn kia đỏ ối lá cây rụng đều
Trường Sa đất ẩm lạnh nhiều
Nay đà tháng chín áo bào chưa may


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Quạ lạnh bầy - chiều muộn
Nhạn xa xuôi gió thu
Nước nâng trời ráng bóng
Mây ánh sông phiêu du
Bãi trắng hoa lau rụng
Vườn hồng lá thị thưa
Trường Sa nơi ẩm thấp
Tháng chín áo đương chờ.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Qụa lạnh chiều hôm đậu,
Đến thu thấy nhạn đồng.
Trời nhô sáng mặt nước,
Ráng phủ rực làn sông.
Bến rợp hoa lau trắng,
Vườn thưa lá thị hồng.
Trường Sa nơi ẩm thấp,
Tháng chín áo gần xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiều về, quạ rét đậu đầy,
Gió thu, phiêu bạt nhạn nay trở về.
Mặt trời ánh nước tràn trề,
Dòng sông bóng ráng đi về trên không.
Hoa lau rụng trắng bãi sông,
Trong vườn, lá thị đỏ hồng lưa thưa.
Trường Sa ẩm thấp gió mưa,
Trời vào tháng chín, áo chưa may thành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh buổi chiều với quạ bầy run lạnh
Nhạn đi xa, về lại, với thu phong
Mặt trời hôm như nổi trên mặt sông
Ráng phản chiếu ánh hồng khi bay tới
Hoa lau trắng bãi sông bay khắp lối
Lá thị hồng thưa thớt trong vườn nhà
Xứ lưu đày ẩm, thấp bé Trường Sa
Đã tháng chín chưa may xong áo lạnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quạ đàn rét tụ chiều tà
Gió thu nổi giục nhạn xa trở về
Nước nhô ló ánh mặt trời
Ráng mây bay lượn ánh ngời trên sông
Hoa lau nở trắng bãi sông
Lá thị đỏ thắm vắng không vườn chiều
Trường Sa đất thấp ướt nhiều
Trời đà tháng chín áo điều chưa xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Trời chiều ác đỗ ngọn cành cây
Hẩy hẩy trời thu chiếc nhạn bay
Bóng lộn nghìn tầng ràn mặt sóng
Ráng lồng trăm vẻ mặt sông xây
Hoa phơi trắng soát lau trăm khóm
Lá nhuốm vàng hoe thị mấy cây
Đất thấp sương sa trời vẫn ấm
Lọn bông sẵn đó vội chi may


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời lạnh cảnh chiều quạ tụ cây,
Gió thu bầy nhạn lạnh bay đầy.
Mặt trời chiếu nổi long lanh nước,
Ánh ráng mặt sông chiều lượn bay.
Trắng xoá hoa lau tràn bãi nước,
Vườn hồng ít thị lá vài cây.
Trường Sa là xứ còn ẩm thấp,
Tháng chín chưa xong chiếc áo may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời