Bà Xuân Hương còn phải chửi "chém cha cái kiếp lấy chồng chung"! Nay cụ Tú cũng chửi tiếp. Chị em ta có "ngộ" ra không nhỉ?
"Chồng chung năm 2010"
Chém cha cái buổi thích ngoại tình
Anh thì cũng thích, chị mần thinh
Thập thò sớm tối om công sở
Ầm ĩ ngày đêm nát tư dinh
Báo chí văn thơ bè một lũ
Phim ảnh truyền hình nát vệ tinh
Than ôi cái buổi ngoại tình mode
Biết đến bao giờ nội tình toi?