15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/09/2009 22:25

Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta?


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998