15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 06/09/2009 07:17

Người đói thì ta cũng chẳng no
Cha thằng nào có tiếc không cho!
Họ đày đoạ mãi dân cày cuốc
Ai xét soi cho cảnh học trò!
Mong được cơm no cùng áo ấm
Gặp toàn nắng lửa với mưa gio
Miếng ăn đến miệng là thưa kiện
Lúa rũ chân đê chửa được vò


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998