15.00
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2020 00:50

Nợ có chết ai đâu, chửi chó mắng mèo eo óc;
Trời để sống ta mãi, lên xe xuống ngựa có phen.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998