15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận

Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 14/08/2011 01:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/12/2020 15:45

Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ,
Ba bác chung nhau một cái đồ.
Mới biết trời cho sum họp mặt,
Thôi đừng chê nhỏ với cười to!


Khảo dị:
Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ,
Ba đứa chung nhau một cái đồ.
Mới biết trời cho sum họp mặt,
Thôi đừng chê nhỏ lại chê to!
Cử Thăng, huấn Mỹ, tú Tây Hồ đều là bạn thân của Tú Xương. Ba người này cùng mê một cô ả đào ở phố Hàng Thao, vì cô này có nhan sắc và biết làm thơ. Họ đều khoe với Tú Xương rằng cô đào này rất nể phục tài văn chương và chỉ yêu một mình họ thôi. Hôm ấy cả ba người đều đến chơi nhà Tú Xương, họ cùng chụp chung một kiểu ảnh và đem ra khoe Tú Xương. Trong ba người đó có người bảo phải đem phóng to hơn, nhưng lại có người bảo để thế là được rồi. Tú Xương liền lấy bút mực đề bốn câu thơ trên vào sau tấm ảnh.

Nguồn:
1. Tú Xương, tác phẩm và giai thoại, NXB Văn học, 1986
2. Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 60, NXB Văn học, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sai văn bản

Cử Thăng, Huấn Mỹ, tú Tây Hồ,
Ba bác chung nhau một cái đồ.
Mới biết trời cho sum họp mặt,
Thôi đừng chê nhỏ với cười to!
Cử Thăng, Huấn Mỹ, tú Tây Hồ đều là bạn thân của Tú Xương, 3 người này cùng mê một cô ả đào ở phố Hàng Thao, vì cô này có nhan sắc và biết làm thơ. Họ đều khoe với Tú Xương rằng cô đào này rất nể phục tài văn chương và chỉ yêu một mình họ thôi. Hôm ấy cả 3 người đều đến chơi nhà Tú Xương, họ cùng chụp chung một kiểu ảnh và đem ra khoe Tú Xương. Trong 3 người đó có người bảo phải đem phóng to hơn, nhưng lại có người bảo để thế là được rồi. Tú Xương liền lấy bút mực đề 4 câu thơ trên vào sau tấm ảnh.


Tú Xương, tác phẩm và giai thoại. nhà xuất bản Văn học, năm 1986.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khảo dị

Cảm ơn bác. Tôi đã cập nhật thông tin bác gửi thêm. Tuy nhiên chữ “huấn” (chức huấn đạo) tôi vẫn sửa lại không viết hoa cho thống nhất với chữ “cử” (cử nhân) và “tú” (tú tài). Huấn không phải tên riêng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời