Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/09/2009 22:32

Ông có đi thi ký lục không?
Nghe ông quốc ngữ học chưa thông
Ví dù nhà nước cho ông đỗ
Mỗi tháng lương ông được mấy đồng?


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998