Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: thơ trào phúng (173)

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2012 16:15, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/08/2012 16:43

Hỏi lão đâu ta? Lão ở Liêm!
Trông ra bóng dáng đã hom hem.
Lắng tai non nước nghe chừng nặng,
Chớp mắt trăng hoa giả cách nhèm.
Cũng đã sư mô cùng lũ trẻ,
Lại còn tấp tểnh với đàn em.
Xuân thu ướm hỏi đà bao tá?
Cái miếng phong tình vẫn chửa khem.


Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010