33.67
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 31/08/2009 22:43

Đạo học ngày nay đã chán rồi
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ
Thầy khoá tư lương nhấp nhổm ngồi
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ
Trình có ông tiên, thứ chỉ tôi


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hóa - Thông tin, 1998