Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 18:58

Ngày ba tháng tám thấy đâu mà?
Sao đến ngày xuân lắm thế a?
Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ
Cho nên “con tự” mới thòi ra?